Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thiết kế cơ sở dữ liệu Geodatabase về khoáng sản tỉnh Bình Định dựa trên ArcGIS Desktop và ArcGIS Online

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc 2020, ISBN 978-604-60-3259-5, NXB Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Tấn Tuyển

2470-1343

Decoding the Capability of Lactobacillus plantarum W1 Isolated from Soybean Whey in Producing an Exopolysaccharide

ACS Omega, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Trần Bảo Khánh, Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Thi Hong Chuong Nguyen, Chinh Chien Nguyen (Chính), Sung Hyun Hong, Soo Young Kim (Chính), Quyet Van Le (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c05256

978-604-60-3259-5

Đánh giá mức độ nhạy cảm nền công trình bằng phương pháp viễn thám và GIS phục vụ quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc 2020, NXB Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Pháp, Đặng Quốc Tiến, Đỗ Thị Việt Hương

978-604-320-272-4

Tác động của Biến đổi khí hậu và ứng phó trong sản xuất nông nghiệp ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế: Quan điểm của các bên liên quan

Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thuỷ văn, môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XXII. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Trương Văn Giang, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Tiến Dũng

ISSN 1859-3817

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Lê Thị Mỹ Duyên

0045-6535

Recycling of aquaculture wastewater and sediment for sustainable corn and water spinach production

Chemosphere, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, và nnk
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129329

ISBN: 978-604-60-3259-5

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TMV.LIS TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

Hội thảo GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Việt Hoàng

1385-3449

Sintering behavior and enhanced energy storage performance of SnO2-modified Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free ceramics

Journal of Electroceramics, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10832-020-00224-5

ISBN: 978-604-60-3259-5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBGIS ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU THÔNG TIN GIÁ ĐẤT TẠI XÃ DUY NGHĨA, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM

Hội thảo GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh

ISSN: 0859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Nguyến Ngọc Phước (Chính)

2525-2674

"Thực tiễn xây dựng bài giảng e-learning trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Khoa Việt Nam học

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Đoàn Minh Triết