Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0218-1967

Computing Subschemes of the Border Basis Scheme

International Journal of Algebra and Computation, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599

ISSN 2525-2216

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG

Tạp chí Khoa học Đất, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Nguyễn Văn Bình

9789672165736

The Impact of the East-West Economic Corridor on Forest-Dependent Livelihoods in Vietnam, Laos and Thailand

Strategic Information and Research Development Centre, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Duy Minh, Bùi Đức Tính (Chính)
Liên kết: https://www.sumernet.org/publication/?refinementList[publishedName][0]=2019

20711050

Adapting to climate extreme events based on livelihood strategies: evidence of rural areas in Thua Thien Hue province, Vietnam

Sustainability, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Philippe Lebailly
Liên kết: https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/status

“Sức mạnh mềm” Việt Nam dưới góc nhìn đa dạng văn hoá

Hội nghị "Đa dạng văn hóa ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và vấn đề chính sách", Viện Nghiên cứu Văn hoá, Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Hữu Phúc
Liên kết: http://tapchithongtindoingoai.vn/viet-nam-dat-nuoc-con-nguoi/da-dang-van-hoa-o-viet-nam-ly-luan-thuc-tien-va-chinh-sach-45740

1859-4581

Lượng ăn vào và khả năng sinh trưởng của ba tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chính), Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Lê Đình Phùng, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Bả

2193-6471

An update and reassessment of vascular plant species richness and distribution in Bach Ma National Park, Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Đỗ Trung Đông, Phạm Gia Tùng, Lê Thành An, Nguyễn Vũ Bảo Chi
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/270

2354-1172

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bạch Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Thu Hà

2588–1175

Mở rộng từ điển VietSentiWordnet cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v129i2A.5949

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)