Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

2354 - 1172

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bạch Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Thu Hà

1859-1531

Huyền thoại và văn học: Một cái nhìn tổng quan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

978-604-974-688-8

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Chương

2044-6055

Impacts and interactions of COVID-19 response involvement, health-related behaviours, health literacy on anxiety, depression and health-related quality of life among healthcare workers: a cross-sectional study

BMJ Open, 2020
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tien V Tran, Hoang C Nguyen, Linh V Pham, Minh H Nguyen, Huu Cong Nguyen, Tung H Ha, Dung T Phan, Hung K Dao, Phuoc B Nguyen, Manh V Trinh, Thinh V Do, Hung Q Nguyen, Thao T P Nguyen, Nhan P T Nguyen, Cuong Q Tran, Khanh V Tran, Trang T Duong, Hai X Pham, Lam V Nguyen, Tam T Vo, Binh N Do, Thai H Duong, Minh Khue Pham, Thu T M Pham, Kien Trung Nguyen, Shwu-Huey Yang, Jane C J Chao, Tuyen Van Duong (Chính)
Liên kết: https://bmjopen.bmj.com/content/10/12/e041394

978-604-974-688-8

Đánh giá tình hình sử dụng đất một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Minh Châu

2588-1213

An investigation of teachers’ questioning in the English reading classrooms – a case study

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung (Chính), Trần Thị Thùy Trang
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6B

ISSN: 0859-1612

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Phạm T MInh Phương (Chính)

ISSN

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU Fe2O3/GRAPHEN OXIT DẠNG KHỬ

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2020
Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Cẩm (Chính)