Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Mô hình giáo dục mở đối với sự phát triển của phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Kỷ yếu khoa học "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chính), Nguyễn Lê Trung Thành

2615-9716

KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Thu Giang (Chính)

1573-2959

Estimation of nitrogen and phosphorus concentrations from water quality surrogates using machine learning in the Tri An Reservoir, Vietnam

Environmental Monitoring and Assessment, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08731-2

1526-0542

Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam

Paediatric Respiratory Reviews, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.09.005

1201-9712

Factors associated with chikungunya prevalence in northeastern Thailand in 2016–2017

International Journal of Infectious Diseases, 2020
Lĩnh vực: Vi rút học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Bảo Chi (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.1353

1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG ĐẦM PHÁ VEN BIỂN CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Nguyễn Thành Nam (TNĐ), Nguyễn Đình Tiến
Liên kết: http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2020

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ PHẨM THÂN LÁ GAI XANH AP1 TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ THỊT NUÔI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy (Chính), Lê Hoàng Duy, Nguyễn Minh Cần, Trương Thị Bích Hồng, Trương Thị Thảo, Lê Thị Như Quỳnh, Võ Thị Việt Dung, Nguyễn Thị Phê, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194

2213-5766

Pulmonary artery sling

Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101657

1693-1246

A Simple Simulation of Surface Plasmon Resonance in The Kretschmann Configuration Using Google Sheets

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia-Indonesian Journal of Physics Education, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Chí Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.15294/jpfi.v16i2.24753

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492