Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 0859-1612

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Phạm T MInh Phương (Chính)

ISSN

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU Fe2O3/GRAPHEN OXIT DẠNG KHỬ

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2020
Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Cẩm (Chính)

1177-889X

Measurement of Health-Related Quality of Life Among Colorectal Cancer Patients Using the Vietnamese Value Set of the EQ-5D-5L

Patient Preference and Adherence, 2020
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình Thắng (Chính)
Liên kết: https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=60022

978-604-60-3259-5

Assessment of slope stability of the eluvial-deluvial clays along mountainous roads in Thua Thien Hue province, Viet Nam

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

1930-0433

Pheochromocytoma of the organ of Zuckerkandl

Radiology Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
Liên kết: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320306014

978-604-60-3259-5

Đánh giá mức độ nhạy cảm nền công trình bằng phương pháp viễn thám và GIS phục vụ quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

978-604-60-3259-5

Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 3D thực tế phục vụ quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Dương Huấn (Chính), Lê Vĩnh Chiến, Hoàng Bảo Hùng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

2615-9716

KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Thu Giang (Chính)