Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2216

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Lê Việt Linh, Dương Thị Thu Hà, Võ Văn Luận

THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN Ở THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Lê Ngọc Phương Quý, Mai Thị Khánh Vân, Phạm Hoàng Việt

2588-1191

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE MODEL IN HAI LANG DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Hồ Việt Hoàng, Mai Thị Khánh Vân, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Phượng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6287

9786043087789

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUẾ

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: phát triển đô thị ở miền trung những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân

2588-1191

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HOÁ Ở ĐÔ THỊ HUẾ: NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐA CHIỀU

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phượng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

2588-1191

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ GIAI ĐOẠN 1999–2019

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

Tình hình công khai thông tin đất đai tại trung tâm hành chính công huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 12, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Quỳnh Như
Liên kết: https://geo.ued.udn.vn/hoi-nghi-hoi-thao/

ISBN: 978-604-974-688-8

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Lê Ngọc Phương Quý