Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÀ DY, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Tăng Thuý Vy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235

Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Lê Đình Huy
Liên kết: https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/kyyeu.pdf

2193-6471

Assessing local people’s satisfaction on resettlement arrangements of A Luoi Hydropower project, Thua Thien Hue Province

Journal of Vietnamese Environment , Special Issue DAW2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Trần Lê Phương Anh, Hoài Thị Hồng Nghiệp, Trần Thị Phượng
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/274/259

ISBN: 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở miền trung và tây nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Nguyễn Văn Bình, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý

2076-3417

Understanding Indigenous Farming Systems in Response to Climate Change: An Investigation into Soil Erosion in the Mountainous Regions of Central Vietnam

Applied Sciences-BASEL, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Chuong Van Huynh (Chính), Tung Gia Pham (Chính), Tan Quang Nguyen, Linh Hoang Khanh Nguyen, Phuong Thi Tran, Quy Ngoc Phuong Le, Mai Thi Hong Nguyen
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15/5091

2615-9708

Thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/225