Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và quản lý di sản văn hoá ở đô thị Huế: những quan điểm đa chiều

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phượng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

2588-1191

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đô thị tại thành phố Huế giai đoạn 1999–2019

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

Tình hình công khai thông tin đất đai tại trung tâm hành chính công huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 12, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Quỳnh Như
Liên kết: https://geo.ued.udn.vn/hoi-nghi-hoi-thao/

ISBN: 978-604-974-688-8

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Lê Ngọc Phương Quý

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÀ DY, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Tăng Thuý Vy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235

Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Lê Đình Huy
Liên kết: https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/kyyeu.pdf

ISBN: 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở miền trung và tây nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Nguyễn Văn Bình, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý

2193-6471

Assessing local people’s satisfaction on resettlement arrangements of A Luoi Hydropower project, Thua Thien Hue Province

Journal of Vietnamese Environment , Special Issue DAW2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Trần Lê Phương Anh, Hoài Thị Hồng Nghiệp, Trần Thị Phượng
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/274/259