Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2076-3417

Understanding Indigenous Farming Systems in Response to Climate Change: An Investigation into Soil Erosion in the Mountainous Regions of Central Vietnam

Applied Sciences-BASEL, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Chuong Van Huynh (Chính), Tung Gia Pham (Chính), Tan Quang Nguyen, Linh Hoang Khanh Nguyen, Phuong Thi Tran, Quy Ngoc Phuong Le, Mai Thi Hong Nguyen
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15/5091

2615-9708

Thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/225

2588-1191

Mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5477

Pu Hu Nature Reserve establishment and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s upland

The 4th Asian Conference on Geography., 2019
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến
Liên kết: http://www.acg2018.cn

ISSN 2525-2216

Đánh giá khả năng tiếp cận quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đất, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý

Công tác phát triển quỹ đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng và giải pháp

Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Dương Ngọc Sáng
Liên kết: http://geographyconference.com

Journal of the Economic Geographical Society of Ko

The Hmong response to State intervention in Vietnam’s Upland: a case study of a remote hamlet in North Central Vietnam

Journal of the Economic Geographical Society of Korea, 2018
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), KIM Doo-Chul
Liên kết: http://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002359579#none