Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử Đảng bộ xã Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị (1930 - 2010)

NXB Thuận Hoá, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hoàng Văn Hiển, Ngô Đức Lập, Nguyễn Chí Kiếm

Lịch sử Đảng bộ xã Hải Thành (1930 - 2010)

NXB Chính trị Quốc gia, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Ngô Đức Lập, Nguyễn Quang Trung Tiến, Ngô Vương Anh, Hoàng Văn Hiển

Nghề nuôi Rồng đất

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Văn Luân

Phương pháp giải các dạng bài tập trọng tâm vật lý 9

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Lê Thị Thu Hà

Tiếp cận lịch sử, văn hóa và xã hội toàn cầu (Tuyển tập), Tập 1

NXB Thuận Hoá, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hoàng Văn Hiển

Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân Y học Việt Nam thời hiện đại

NXB Thuận Hoá, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hoàng Văn Hiển

Truyện cổ tích trong nhà trường

2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân

Vật lý Đất. Bài giáng cho sinh viên Đại học ngành Khoa học Đất.

2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Thanh Bồn

978-94-6173-107-4

Diversity and biological control of Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot of groundnut

Wageningen UR, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Cuong N Le (Chủ biên), Thai T.H., Raaijmakers, J.M.; Mendes, R.; Kruijt, M.; Lopisso, D.