Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hướng dẫn giảng dạy môn Giáo dục công dân 12 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đinh Văn Đức (Chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Dương Thúy Nga; Trịnh Hương Giang, Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh

Kinh tế đối ngoại của Việt Nam

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng

Kỹ thuật gây trồng một số loài rau rừng

NXB Nông Nghiệp, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thương, Vũ Thị Thùy Trang

Lịch sử mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế,(đồng tác giả)

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Mai Thị Diệu Thúy

Những trận đánh trong lịch sử - chiến thắng Rừng Sác, (đồng tác giả)

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

The Economics of Environmental Management in Vietnam”

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Dũng Thể, Herminia A. Francisco

Từ Kẻ Đôộc đến Phước Tích- Chân dung ngôi làng gốm cổ bên dòng Ô Lâu

NXB Thuận Hoá, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Hữu Thông, Trần Đình Hằng, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại (Cùng nhiều tác giả khác)

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Văn Lực

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại.

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Hà Lê Dũng