Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-583-6

Đánh giá tác động môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chủ biên), Trần Thanh Đức (Chủ biên), Nguyễn Trung Hải

Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa

Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Huỳnh Văn Chương, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Vũ Tuấn Minh, Ngô Quang Hưng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức

Tiếp cận Phát triển Nông thôn dựa vào cộng đồng

NXB Nông Nghiệp, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Trần Ngọc Liêm, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Razib Shaw, Tanaka Ueru (Chủ biên), Miki Yoshizumi, Akiko Iizuka, Mizuno Kei, Nguyễn Phi Nam, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc