Dữ liệu đề tài

QT-DAQT.DA2004-02-01 (RDViet)

Sustainable Rural Development in Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan, Britta Ogle

DP-DTDANTMN-TTH-2004

Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

QT-DA 2002-2004

Hỗ trợ mạng lưới diễn đàn vùng cao Việt nam - Vietnam Upland Forum

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm)

DP-DTKHCN QN 2003

Điều tra thực trạng sau thu hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tỏn thất sau thu hoạch của một số nông sản chính (mía, cacao, dưa hấu, sắn, lúa) tại tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Toản, Lê Thanh Long, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung

CS-DT 2003-2004

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số dòng, giống lạc trên đất cát pha huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế vụ Xuân 2004

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm)

NN-DADA2003-2005

Xây dựng mô hình nhân giống lạc mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

B123456l

Nghiên cứu các giải pháp để nhân nhanh giống bưởi Thanh trà ở TT Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

B2003

Nghiên cứu nhóm bệnh héo rũ hại lạc và một số biện pháp phòng trừ tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Như Cương

B2003-08-09

Đánh giá tiềm năng giá trị dinh dưỡng của một số nguồn thức ăn không truyền thống cho trâu bò ở miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan

B2003-08-13

Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Tài Nguyên Rừng Có Sự Tham Gia Ở Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Tuân

CS-DT20.2002

Thử nghiệm chế phẩm MZ (Maz zal) trong sinh sản nhân tạo tôm sú (Penaeus monodon) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm)