Dữ liệu đề tài

CS-DT2001

Xác định công thức bón phân để đạt năng suất lúa cao trên đất phù sa nghèo dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm)

DP-DT2004

Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch và đề xuất giải pháp cho công đoạn sau thu hoạch một cách bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Toản, Lê Thanh Long,, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung

QT-DA123458

Dự án nâng cao năng lực phát triển rau tiểu vùng sông Mêkông (Việt Nam, tài trợ của Thụy điển)

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

B: 2001 – 08 - 13

“Nghiên cứu mô hình nâng cao hiệu quả kinh tế trong ao nuôi thuỷ sản vùng đầm phá- Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế”;

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trần Quang Khánh Vân, Mạc Như Bình

B2001-2002

Nghiên cứu các biện pháp thâm canh lúa trên đất phù sa tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

BĐề TàI NHáNH ộ NN&PTNT

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống (ĐT)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân

B2001

Đánh giá tình hình quản lý sự dụng đất vùng đồi phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Kiệt, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Quang Sự

QT-DA-PTNT-ODA

Xây dựng kế hoạch tiểu dự án xã cho chương trình phát triển nông thôn do chính phủ Na Uy tài trợ tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. (5/2001 - 10/2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

B2001.08.41

Xác Định Khả Năng Tiêu Hóa Một Số Cây Thức Ăn Cho Trâu Bò Ở Miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Bả

CS-DT2000 DHNL

Nghiên cứu hệ thống canh tác trong hệ sinh thái vùng gò đồi Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Tuân (Chủ nhiệm)

CS-DT12.2000

Biến động một số yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) tại Phú Tân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm)