Dữ liệu đề tài

B2000-08-TĐ-01

Đánh giá sự thay đổi đất đai và cây trồng nông nghiệp sau trận đại Hồng Thuỷ 1999 ở TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Minh, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Thị Lụa, Nguyễn Trọng Hồng

NN-DA123456d

Đề tài nhánh cấp Nhà nước- Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

QT-DA123457

Dự án phát triển cây rau tại Việt nam (Việt Nam- tài trợ của Úc)

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu, Lê Tiến Dũng

CS-DTCs

Hiệu quả của việc sử dụng đầu tôm làm nguồn protein để nuôi gà thả vườn tại nông hộ ở tỉnh TT-Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo

NN-DAKHCN 08-13

Nghiên cứu mức năng lượng và protein trong khẩu phần cho một số giống gà thả vườn nuôi tại khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo

DP-DTDTQT

Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi thâm canh gà, lợn ở nông hộ trên các vùng sinh thái của tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Phùng Thăng Long, Lê Đình Phùng

QT-DADHNL2000

Strengthening the scientific basic of in situ conservation of agriculture biodiversity on farm supported by IPGRI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Vĩnh Trường, Đinh Thị Sơn

QT-DA03

Human Resource Development for Mekong region

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Khánh, Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Trần Đăng Khoa

CS-DTDHNL2000

Bước đầu nghiên cứu thành phần sâu hại và thiên địch trên cây mía ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa

QT-DASIDA-1999

Using duckweed as protein source for pigs in Central Viet Nam. (1999). Funding from SIDA-RAREC form Viet Nam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng

B123456k

Nghiên cứu và nhân nhanh một số giống mía có triển vọng phục vụ cho vùng nguyên liệu nhà máy đường Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu