Dữ liệu đề tài

Agropolis/IDRC 31835-201-1-DO

Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Sẵn Có Của Địa Phương Để Nuôi Lợn Thịt Ở Các Hộ Vùng Ven Đô Thành Phố Huế. (giải Thưởng Nghiên Cứu Khoa Học Của Agropolis, IDRC, Canada)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

B2005-08-07

Ảnh Hưởng Của Các Khẩu Phần Ăn Khác Nhau Đến Sự Có Mặt Của Vi Sinh Vật Đường Ruột Của Lợn Con Sau Cai Sữa

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

B2004-08-06-TĐ

Nghiên Cứu Phát Triển Nuôi Cá Dìa (siganus Guttatus) Và Tôm He Rằn (penaeus Semisulcatus) Ở Vùng Đầm Phá Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước

B2000-08-22

Nghiên Cứu Thực Nghiệm Xác Định Một Số Thông Số Tối Ưu Về Cấu Tạo Và Chế Độ Làm Việc Của Máy Cán Ép Cây Bàng Sợi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

OS/13

Matching Feed Behaviour Of Goat To Local Feed Resources: New Model Of Feeding System (Đề Tài Do Đại Sứ Quán Hà Lan Tài Trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B/3024-2

Transmission Of Feed Information From Mother To It\"s Offspring (Đề Tài Do International Foundation For Science (ifs) Tài Trợ Cho Những Nhà Khoa Học Trẻ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B/3024-1

Manipulation Of Feeding Behaviuor For Monogastrics Production: Effects Of Early Experience On The Post-weaning Acceptance Of Novel Feed (duckweed) By Largewhite And Mong Cai Pigs Rearing In Wet/hot Co

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

623104

Nghiên Cứu Cơ Chế Hình Thành Sở Thích Ăn Của Động Vật

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B2004-08-01

Ứng Dụng Tập Tính Để Phát Triển Nuôi Dê Nhốt Dựa Vào Các Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp Rẻ Tiền, Sẵn Có Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện