Dữ liệu đề tài

B2002-08-01

Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ sen phục vụ tiêu dùng Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Trần Ngọc Khiêm, Lê Thanh Long, Đỗ Thị Bích Thủy, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung

B2002-2003 ĐHH

“Nghiên cứu tình hình cơ khí hóa nông nghiệp và sơ chế một số nông sản chủ yếu tại nông hộ của tỉnh Quảng bình, thực trạng và một số giải pháp.”

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

B123456g

Dự án Phát triển chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

NN-DA123456f

Đề tài nhánh cấp Nhà nước- Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến tiêu xuất khẩu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

DP-DT123456s

Dự án xây dựng mô hình Nông lâm kết hợp trên vùng cát

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

DP-DT12345s

Dự án xây dựng mô hình công nghiệp hóa nông thôn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

CS-DT7

Nghiên cứu về nhóm bệnh héo rũ lạc và một số biện pháp phòng trừ tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm)

QT-DAĐHNL2002

Trade liberalization in the agricultural sector and the environment specialized in fertilizer application for rice and environment supported by UNEP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đăng Hào

QT-DA-CIBRIP

Đào tạo cho các cán bộ dự án CBRIP do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại 13 tỉnh miền Trung (Từ Thanh Hóa đến Bình Phước). (1/2002 - 12/2004)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

NN-DANNF-05/2000

Nghiên Cứu Sử Dụng Các Axít Béo Không No Mạch Dài Cho Lợn Thịt (nghiên Cứu Hợp Tác Giữa Hội Dinh Dưỡng Động Vật Hà Lan Và Trường Đại Học Nông Lâm Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh