Dữ liệu đề tài

Nghiên Cứu Sinh Sản Nhân Tạo Tôm Thẻ Rằn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

B2003- 08-11

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Lúa Năng Suất Thấp Sang Nuôi Trồng Thủy Sản Ở Xã Phú Xuân, Phú Vang, T T- Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

Nghiên Cứu Quản Lý Sức Khỏe Cá Nuôi Lồng Với Sự Tham Gia Của Người Dân Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

B98-08-16

Nghiên Cứu Nguyên Nhân Và Biện Pháp Phòng Trừ Dịch Bệnh Cho Tôm Cá Nước Lợ Trong Một Số Ao Nuôi Ở Đầm Phá Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

B2004-08-05-TĐ

Nghiên Cứu Biện Pháp Nâng Cao Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Lợn Phù Hợp Với Điều Kiện Chăn Nuôi Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long

B2002-08-03

Nghiên Cứu Tổ Hợp Lai Pietrain X Móng Cái Tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long

DAAD 1999/BAN-05

Nghiên Cứu An Toàn Thực Phẩm Trong Các Hệ Thống Chăn Nuôi Lợn Ở Việt Nam. (nghiên Cứu Hợp Tác Với Trường ĐH Humboldt, CHLB Đức)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

Agropolis/IDRC 31835-201-1-DO

Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Sẵn Có Của Địa Phương Để Nuôi Lợn Thịt Ở Các Hộ Vùng Ven Đô Thành Phố Huế. (giải Thưởng Nghiên Cứu Khoa Học Của Agropolis, IDRC, Canada)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

B2005-08-07

Ảnh Hưởng Của Các Khẩu Phần Ăn Khác Nhau Đến Sự Có Mặt Của Vi Sinh Vật Đường Ruột Của Lợn Con Sau Cai Sữa

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

B2004-08-06-TĐ

Nghiên Cứu Phát Triển Nuôi Cá Dìa (siganus Guttatus) Và Tôm He Rằn (penaeus Semisulcatus) Ở Vùng Đầm Phá Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước