Dữ liệu đề tài

CS-DTDHNL1998

Bước đầu nghiên cứu thành phần thiên địch trên ruộng khoai lang tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa

QT-DA-ICCO-12/1998

Phát triển cộng đồng tổng hợp xã Thượng Long, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Dự án do ICCO, Hà Lan tài trợ. (12/1998 - 11/2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

QT-DAICCO-1998

Tư vấn cho chương trình PTNT tổng hợp do ICCO, Hà Lan tài trợ tại 4 xã: Quảng Đông, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. (4/1998 - 11/2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

CS-DT-1997

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của dê nuôi ở miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm)

QT-DASAREC

Using better cassava leaves as protein source for pigs in Central Viet Nam. 1997(continue). From SIDA-SAREC program in Viet Nam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng

CS-DTDHNL 1997

Bước đầu thử nghiệm một số kỹ thuật phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại khoai lang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa

CS-DTDHNL 1996

Khảo nghiệm hiệu lực hấp dẫn của pheromone giới tính tổng hợp đối với bọ hà hại khoai lang tại Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa

CS-DT-1996

Nghiên cứu đặc điểm phát dục của dê nuôi ở miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm)

QT-DAB/2323. From IFS

Developing alternative protein supplements for pigs from local resources.

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng

B96.08.07

Nghiên cứu phát triển các con đặc sản tại khu vực miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Hữu Văn

QT-DAICCO-1996

Tư vấn cho các dự án PTNT do ICCO, Hà Lan tài trợ tại 4 xã: Phong Bình, Phong Chương, Phong Hòa, Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. (12/1996 - 11/1999)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân