Dữ liệu đề tài

0604/2020/HĐ-VH/VCCNTP

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột từ lúa gạo thảo dược VH1

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Phạm Xuân Phương, Đoàn Thị Thanh Thảo

DHH

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: Các quy trình nano
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Thị Thảo Hiền

QT-DA

Food transformation, Practices inventory, Consumer’s Perception (Work Package 2 of FOOD2c)

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm)

QT-DA

Vegetable supply chain organization report (distribution network), with SWOT analysis -FA 1

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Thy Đan Huyền, Trần Thanh Quỳnh Anh

QT-DA

Vegetable supply chain organization report (distribution network), with SWOT analysis

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thy Đan Huyền, Phan Đỗ Dạ Thảo

DHH2018-02-102

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nano bạc có bổ sung chitosan nhằm ứng dụng bảo quản quả quýt Hương Cần tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm)

DP-DT

Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Đức Tiến, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Hiền Trang, Võ Văn Quốc Bảo, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Đức Tuấn

B2018 -DHH-62

Nghiên cứu ứng dụng Aminoethoxyvinylglycine (AVG) trong bảo quản quả bơ sau thu hoạch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Huế, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Xuân Huy, Võ Minh Quang

DHH2018-02-102

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nano bạc có bổ sung chitosan nhằm ứng dụng bảo quản quả quýt Hương Cần tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Quốc Sinh, Dương Văn Hậu

DHH2017-02-98

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để đa dạng hóa sản phẩm từ trái vả (Ficus Auriculata lour) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Quốc Sinh

CS-DT2017 03

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật (nồng độ muối, đường và tỷ lệ dịch/cái) ảnh hưởng đến quy trình muối chua măng tây

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm)

CS-DTNLCK 2016

Nghiên cứu sấy nấm tràm bằng phương pháp sấy bơm nhiệt

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Thị Diễm Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Sinh