Dữ liệu đề tài

DHH-2017-01-113

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MOF-199 sử dụng làm chất xúc tác cho phản ứng cộng vào hợp chất carbonyl

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Thu Lan, Lê Trung Hiếu

B2022-DHH-12

nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của sâm đá - myxopyrum smilacifolium

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Trung Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, lê Thùy Trang, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Vĩnh Phú, Hồ Xuân Anh Vũ, nguyễn minh nhung

B2020-DHH-15

Nghiên cứu chế tạo, hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số vật liệu mới dạng màng nanocollagen mang nhóm chức, chịu nước từ da cá da trơn phế thải

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Văn Thi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Định, Phạm Xuân Nui, Lê Trung Hiếu, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Lê Lâm Sơn

DHH2019-04-102

Tổng hợp các dẫn chất của baicalein và khảo sát hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Trần Thế Huân (Chủ nhiệm), Trần Thái Sơn, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thanh Bích Châu, Trần Thị Phương Ngọc, Trần Thị Văn Thi

ĐHH2019-01-147

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ – giải hấp 5-aminosalicylic acid của hydrogel glucomannan-poly(acrylic acid)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Lâm Sơn (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu, Lê Thùy Trang, Nguyễn Vĩnh Phú

DHH2018-01-134

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA TRONG CÂY AN XOA (Helicteres hirsuta Lour.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Trung Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang

NN-NCCB105.99-2016.26

Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Lê Đình Huy, Nguyễn Phúc Khoa, Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Văn Thi, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thị Xuân Phương

B2016-DHH-13

Nghiên cứu chế tạo sắt nano oxide làm chất dẫn và nhả curcumin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Hóa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Phạm Xuân Nui (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

NN-NCCB106-2015.48

Phân lập và xác định hoạt tính sinh học của các chủng vi khuẩn kỵ khí chuyển hóa các hợp chất hữu cơ vòng thơm chứa nhóm halogen khó phân hủy ở Việt Nam

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hòa Duân (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi