Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2349-7750

Relationship between phenolic content and Antioxidant capacity in seven traditional medicinal plants

Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Huynh Thi Ngoc Diep, Le Hoang Duy, Phạm Cẩm Nam, Nguyen Minh Nhung, Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: http://doi.org/10.5281/zenodo.1197496

0352-5139

Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin

Journal of the Serbian Chemical Society, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vo Quan V., Nam Pham C., Dinh Thuc N., Mechler Adam, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.2298/JSC180518108V

Synthesis and characterization of chitosan-coated magnetite nanoparticles and their aplication in curcumin drug delivery

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/309164777

Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa- khử lưu huỳnh trong nhiên liệu,

Tạp chí Dầu khí, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Nguyễn Quang Mẫn, Phạm Tuấn Đat, Nguyễn Tân Thoại, Trần Thị Văn Thi

Thành phần α-Tocopherol từ cây chùm gửi (Helixanthera parasitica Lour.)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa và cấu trúc của polysaccharide tách chiết từ nấm Thượng hoàng (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Văn Khoa, Hồ Minh Tùng

0308-8146

Towards improved Quality Benchmarking and Shelf Life Evaluation of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon)

Food Chemistry, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Nhat Tam (Chính), Doan Nhu Khue, Nguyen Ba Thanh, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.05.055

0866-7144

STRUCTURAL TRANSFORMATION OF CRYSTALLINE NANOFIBRILS INTO AMORPHOUS SHEETS OF WATER-SOLUBLE CHITOSAN

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Định (Chính)