Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thành phần α-Tocopherol từ cây chùm gửi (Helixanthera parasitica Lour.)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa và cấu trúc của polysaccharide tách chiết từ nấm Thượng hoàng (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Văn Khoa, Hồ Minh Tùng

0308-8146

Towards improved Quality Benchmarking and Shelf Life Evaluation of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon)

Food Chemistry, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Nhat Tam (Chính), Doan Nhu Khue, Nguyen Ba Thanh, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.05.055

0866-7144

STRUCTURAL TRANSFORMATION OF CRYSTALLINE NANOFIBRILS INTO AMORPHOUS SHEETS OF WATER-SOLUBLE CHITOSAN

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Định (Chính)

Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê

Ảnh hưởng của các muối acid hửu cơ đến chất lượng và hạn sử dụng tôm sú (Penaeus Monodon) bảo quản 0 °C

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Tấn Khánh Trình, Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của nấm Thường hoàng (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng) trồng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

Đánh giá quá trình tách loại lưu huỳnh từ nhiên liệu sử dụng xúc tác W/MCM-41

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Thiện Trúc,, Phạm Xuân Nui