Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu chứa phức Mn(II)-base Schiff

2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Lê Đình Sinh

Preparation and characterization of bio-nanocomposite films base on chitosan and montmorillonite from Viet Nam

Proceeding of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Application, Vung Tau, Viet Nam, 14-16th, November, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi, Trần Gia Khánh

Đánh giá độ tươi của tôm sú thông qua định lượng histamin bằng phương pháp HPLC

2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Nhất Tâm, Trần Thị Bích Lam

các tính chất lý hóa của bột glucomanan tách chiết từ củ nưa Amorphophallus paeonniifolius trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí y dược học, trường đại học y dược huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu

Nghiên cứu chế tạo nanocomposite từ monmorrilonite và dầu đậu nành epoxy hoá

2012
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Xuân Núi

Các thông số chất lượng của fucoidan và một số sản phẩm khác được phân lập từ rong mơ (Sargassum) Thừa Thiên Huế

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu