Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sử dụng nguồn PET thải để tổng hợp khung hữu cơ- kim loại (MIL-101) làm vật liệu hấp phụ hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Bùi Thu Hoài, Nguyễn Văn Mẫn, Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác nano AgInS2 sử dụng làm chất xúc tác quang cho qua strình khử lưu huỳnh trong diessel

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Đình Linh, Nguyễn Hải Hà, Mai Xuân Thắng, Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp và hoạt tính của xúc tác “giả dị thể” chứa phức cobalt-base Shiff

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T.3, S.2, 83-92 (ISSN 0866-7411), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Nui

The liquid-phase oxidation reaction of p-xylene on “pseudo- heterogeneous” catalysts containing metal-Schiff base complexes

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Phạm Xuân Nui

Điều chế dẫn xuất sulfate của polysaccharide chiết xuất từ lá Mãng cầu xiêm (Annona miricata) và khảo sát sự biến đổi hoạt lực kháng oxi hóa

Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)

Nghiên cứu lựa chọn và xác định một số thành phần trong cao phân đoạn có hoạt tính kháng oxi hóa từ cây Thường xuân (Hedera hélix Linné)

Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)

Nghiên cứu chế tạo màng bọc thực phẩm từ chitosan và bột glucomanan của củ nưa Amorphophallus paeonniifolius trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)

Thành phần hóa học và tác dụng dược lý của glucomannan chiết xuất từ loài nưa Amorphophallus paeonniifolius trồng tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Văn Thi, Võ Thị Mai Hương

Study on absorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmorrillonite

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), , Phạm Xuân Núi

Các tính chất lý hóa của bột glucomannan tách chiết từ củ nưa – Amorphophallus paeoniifolius trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Trần Thị Văn Thi, , Võ Thị Mai Hương,