Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn giàu protein trên cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787)

Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đai học Nông nghiệp Hà Nội, 2013
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan

Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn trên cá Dìa (Siganus guttatus)

Hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ IV, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, 6-2013, 2013
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương

Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản: nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2012, Trang: 158., 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Nam Quang, Trần Thị Thu Sương

Dietary amino acid requirements of fingerling hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) as estimated by the ideal protein approach

INTERNATIONAL CONFERENCE Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Jan Erik Lindberg

Đánh giá tình trạng sử dụng thức ăn và năng suất cá nuôi nước ngọt ở nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn, Chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Thay thế bột cá bằng bột lá sắn trong khẩu phẩn nuôi cá rô phi (Oreochromis Niloticus)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mạc Như Bình, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, T.R. Preston

0121-3784

Effect of method of processing cassava leaves on intake, digestibility and N retention by Ba Xuyen piglets

Livestock Research for Rural Development, 2004
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), T R Preston
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd16/10/tram16080.htm