Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0792-156X

Lysine requirement of the spotted scat Scatophagus argus (Linaeus, 1766)

Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, Augesto E . Serrano Jr.
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/30713

ISSN (Online) 2615-9732

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2A

1895-4581

Tổng quan về sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)

0255-2701

Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trinh Thi Phuong Thao (Chính), Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Truong Thi Hong Hai, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show (Chính), Nguyen Duc Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108576

2588-1191

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN TÀU LƯỚI VÂY XA BỜ TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/225

ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; D

HIỆN TRẠNG NUÔI HÀU TẠI ĐẦM LẬP AN, THỊ TRẤN LĂNG CÔ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Nguyễn Tý, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Lê Tấn Phát , Hầu Hàn Ny
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235

Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)

PHÁT TRIỂN CHỈ THỊ PHÂN TỬ SCAR NHẬN DIỆN LOÀI Vibrio vulnificus GÂY BỆNH LỞ LOÉT TRÊN CÁ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5780