Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

PHÁT TRIỂN CHỈ THỊ PHÂN TỬ SCAR NHẬN DIỆN LOÀI Vibrio vulnificus GÂY BỆNH LỞ LOÉT TRÊN CÁ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5780

1859-4581

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

1859-4581

Hiện trạng nuôi cá lồng và tình hình xuất hiện bệnh trên một số đối tượng cá nước lợ - mặn có giá trị kinh tế nuôi tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

pISSN 1859-1338; eISSN 2615-9678

HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CỦA CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) VÀ CHẾ PHẨM EM5

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân, Trần Vinh Phương
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5440

PHÂN LẬP VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH CỦA LACTOCOCCUS GARVIEAE TỪ HỆ TIÊU HÓA TÔM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Thị Hương Duyên, Trần Thúy Loan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/issue/view/204

1859-4581

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ BỐNG CÁT (Glossogobius giuris Hamilton, 1822) Ở SÔNG TRÀ KHÚC, TỈNH QUẢNG NGÃI

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Thượng Ánh

Polyculture: an adaptation strategy to climate change in Aquaculture - Case study in Thua Thien Hue Province

MEKARN International Conference on Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change, held from 17th to 19th December 2018, Lao Plaza hotel, Vientiane capital - Lao PDR, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Tôn Thất Chất

Effectiveness of polyculture models, Case study in Phu Xuan commune, Phu Vang District, Thua Thien Hue province

The 8th International Fisheries Symposium - IFS 2018 "Sustainable Fisheries and Aquaculture for the Benefits of Mankind" Held in Hatyai, Thailand, From November 18th -21st, 2018, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn
Liên kết: http://ifs2018.sat.psu.ac.th/

2394-93333

Current status of Pig-Fish Farming in Low Lands of Lao PRD

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

2394-9333

Effects of Fresh or Treated Pig Manure and Different Levels of Nitrogen on Water Quality for Growth Performance of Tilapia (Oreochromis Niloticus)

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52