Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bất cập giữa chính sách và thực tiễn trong giam sát đầu tư cộng đồng xây dựng nông thôn mới

Phát triển bền vững vùng, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quang Hoàng (Chính), Hoàng Mạnh Quân, Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Thiện Tâm, Trần cảnh Thắng

Lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong các hoạt động của trường học

Book sections, Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Đặng Thu Phương, Ngô Văn Chung, Hoàng Mạnh Quân

Hiện trạng và giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi lợn thịt tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Thăng Long, Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng

Hiệu quả kinh tế của chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Thực trạng phát triển chăn nuôi bò thịt ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc Cơ Tu

Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân