Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Phổ hấp thụ cộng hưởng của exciton trong giếng lượng tử InN/GaN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Đinh Như Thảo (Chính)

Hiệu ứng Stark quang học của exciton trong giếng lượng tử InN/GaN

Kỷ yếu hội nghị vật lý Thừa Thiên Huế, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Đinh Như Thảo (Chính)

2354-0842

Phổ năng lượng của điện tử trong các chấm lượng tử ellipsoid

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh

Tìm nghiệm của phương trình Poisson ba chiều sử dụng thuật toán BiCGstab(l)

2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo (Chính), Dương Đình Phước, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Trần Thiện Lân

Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng thuẫn

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên – Huế 2016, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Hoàng Sỹ Tài

Nghiên cứu cấu trúc vùng của tinh thể 2 chiều bằng phương pháp FDTD

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Khoa học Huế, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo

Ảnh hưởng của hình dạng và hằng số điện môi lên cấu trúc vùng của tinh thể 2 chiều mạng vuông

Tuyển tập Hội nghị Vật lý Thừa thiên Huế 2015, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo

Specific heat of a magnetic impurity lattice embbeded in a strongly correlated electron system

Proceeding of the 26th Conference of Theoretical Physics, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông

Slave boson mean-field theory of an impurity interacting with strongly correlated electrons

Proceeding of the 24th Conference of Theoretical Physics, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông