Dữ liệu đề tài

ĐTĐL.CN-56/22

Ứng dụng công nghệ sinh để sản xuất một số chế phẩm bổ sung vào thức ăn thủy sản

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học công nghiệp khác
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Xuân Huy, Trần Vinh Phương, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Ngọc Phước, Kiều Thị Huyền, Trần Nam Hà, Trần Quang Khánh Vân, Hoàng Tấn Quảng, Lê Công Tuấn

NN-DT2011-G/65/HÐ-ÐTÐL

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chọn tạo cây keo lá liềm cho vùng đất cát ven biển miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Lê Tiến Dũng, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Huy Tuấn, Phạm Cường, Hoàng Văn Dưỡng, Hà, Đặng Thị Thanh, Lan, Vũ Ngọc

NN-DT13/2011-T/HD-DTDL

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người và xây dựng quy trình chẩn đoán nhanh

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long

NN-DTKC- 08- 30

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

NN-DT2002-ĐHH

Nghiên cứu tình hình xói lở bờ sông và các biện pháp bảo vệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt

NN-DT740701

Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư theo đường Trường Sơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Viết Hồng, Trần Văn Thắng, Nguyễn Tưởng, Nguyễn Thám, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Văn Ngoãn

NN-DT740101

Thời tiết, khí hậu và thời vụ nông nghiệp hợp lý ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân, Nguyễn Thám, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Bình, Hoàng Đức Triêm