Dữ liệu đề tài

DHH

Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Khoa Kiến trúc
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân

DHH2020-01-174

Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

DHH2020-01-175

Nghiên cứu xây dựng trợ ảo hỗ trợ tư vấn kế hoạch học tập cho sinh viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân (Chủ nhiệm), Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt Khoa

DHH2020-01-169

Phật giáo ở Thuận Hóa thời chúa Nguyễn và ý nghĩa đối với xu hướng phát triển của Phật giáo Huế hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Lê Bình Phương Luân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Phúc, Hà Lê Dũng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thắng

DHH2020-01-164

Mô phỏng chủ đề trong khoa học dữ liệu và ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Quang Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Trần Công Mẫn, Hồ Thị Kim Thoa

DHH202001165

Quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI - XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Hoàng Thị Anh Đào (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Ngàn, Mai Thúy Bảo Hạnh

DHH2020-01-171

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các vi hạt nhựa (microplastics) trong một số loài cá biển

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thái Long, Phan Thị Thúy Hằng

DHH 2020-01-170

Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Ni/UiO-66 và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Hồ Văn Minh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Thị Thu Thanh

DHH

Biến đổi văn hóa - xã hội của cư dân vạn đò trên sông Hương tại các khu tái định cư ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trương Tuấn Vũ

DHH2019-01-145

Nghiên cứu, thiết kế chip silicon quang chuyển mạch mode băng siêu rộng cho hệ thống ghép kênh phân chia theo mode

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN, Các hệ thống và kỹ thuật truyền thông
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Hồ Đức Tâm Linh (Chủ nhiệm), Vương Quang Phước, Trần Thị Kiều, Đào Duy Từ

DHH2019-01-150

Phân vùng chức năng môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Phan Anh Hằng (Chủ nhiệm), Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu, Trần Ánh Hằng, Nguyễn Quang Việt, Nguyễn Trọng Quân

DHH 2019-01-160

BIẾN ĐỔI VĂN HOÁ-XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN VẠN ĐÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Hà (Chủ nhiệm)