Dữ liệu đề tài

DHH2003-01-205

Vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội đối với sự hội nhập của người Việt tại Ba Lan

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Nguyễn Hữu An (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Vân

DHH-2017-01-113

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MOF-199 sử dụng làm chất xúc tác cho phản ứng cộng vào hợp chất carbonyl

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Thu Lan, Lê Trung Hiếu

DHH2021 - 01 - 185

Nghiên cứu phối trộn xỉ lò cao với cát tự nhiên làm vật liệu cải tạo nền đất bằng phương pháp cọc cát.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do, Phạm Thị Lưu, Trần Công Anh Thịnh, Phạm Thanh Phương Minh, Lê Văn Đức

DHH2022-01-199

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit oxit sắt-kim loại quý có cấu trúc xốp và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Lê Thị Hòa, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

DHH-2022-01-197

Nghiên cứu, thiết kế phần cứng bảo mật lớp vật lý cho bộ truyền nhận vô tuyến sử dụng trong IoT

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đại Long (Chủ nhiệm)

DHH2022-01-202

Nghiên cứu xác định một số chất kháng sinh trong mẫu dược phẩm bằng phương pháp von - ampe

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Xuân Anh Vũ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Quang Mẫn

DHH2022-01-200

Khóa và phản khóa của toán tử bao đóng

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Lê Mạnh Hà, Ngô Nhân Đức

DHH2020-01-166

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng trong thực tiền Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Lâm Thái Bảo Ngân, Hoàng Trần Như Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Phúc, Hà Lê Dũng, Trần Thị Giang

DHH2020-01-172

Nghiên cứu xây dựng mạng cảm biến không dây năng lượng thấp ứng dụng trong cảnh báo cháy rừng.

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Phan Hải Phong (Chủ nhiệm), Vương Quang Phước, Trần Thị Kiều, Trần Thành Văn

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng (Thư ký), Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

DHH2021-01-187

Nghiên cứu chế tạo điện cực in (SPE) để định lượng một số kim loại nặng bằng phương pháp phân tích điện hóa

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hoàng Thái Long (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hồ Xuân Anh Vũ, Hồ Văn Minh Hải