Dữ liệu đề tài

DHH

Khóa và phản khóa của toán tử bao đóng

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Lê Mạnh Hà, Ngô Nhân Đức

DHH2020-01-166

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng trong thực tiền Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Lâm Thái Bảo Ngân, Hoàng Trần Như Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Phúc, Hà Lê Dũng, Trần Thị Giang

DHH2020-01-172

Nghiên cứu xây dựng mạng cảm biến không dây năng lượng thấp ứng dụng trong cảnh báo cháy rừng.

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Phan Hải Phong (Chủ nhiệm), Vương Quang Phước, Trần Thị Kiều, Trần Thành Văn

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng (Thư ký), Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

DHH2021-01-187

Nghiên cứu chế tạo điện cực in (SPE) để định lượng một số kim loại nặng bằng phương pháp phân tích điện hóa

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hoàng Thái Long (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hồ Xuân Anh Vũ, Hồ Văn Minh Hải

DHH 2021-01-182

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật oxi hoá nâng cao bằng vi bọt khí (MNBs) kết hợp H2O2 ứng dụng khử trùng, xử lý amoni và một số chất kháng sinh trong môi trường nước

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Quang Tiến Dũng, Tề Minh Sơn, Lê Công Tuấn

DHH2021 - 01 - 185

Nghiên cứu phối trộn xỉ lò cao với cát tự nhiên làm vật liệu cải tạo nền đất bằng phương pháp cọc cát.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do, Phạm Thị Lưu, Trần Công Anh Thịnh, Phạm Thanh Phương Minh, Lê Văn Đức

DHH

Khảo sát hàm lượng As, Hg và Cr trong một số loài hải sản có giá trị kinh tế tại đầm Thuỷ Tú – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Công Tuấn, Dương Thành Chung, Tề Minh Sơn, Hoàng Công Tín

DHH2021-01-189

Nghiên cứu tổng hợp composite TiO2/than hoạt tính từ sinh khối vỏ trấu và ứng dụng

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Hồ Văn Minh Hải, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

DHH2021-01-188

Tính ổn định của một số lớp hệ rời rạc có trễ và các vấn đề liên quan

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Ái Nhân, Nguyễn Dư Thái, Lê Văn Hiện

DHH2021-01-180

Nghiên cứu khả năng phân hủy naphthalene và phân lập các gen liên quan của chủng vi khuẩn Paenibacillus naphthalenovorans 4B1

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Hà Thanh (Chủ nhiệm), Hoàng Dương Thu Hương, Trần Vũ Ngọc Thi, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Tấn Vũ