Dữ liệu đề tài

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

DHH2021-01-187

Nghiên cứu chế tạo điện cực in (SPE) để định lượng một số kim loại nặng bằng phương pháp phân tích điện hóa

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hoàng Thái Long (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hồ Xuân Anh Vũ, Hồ Văn Minh Hải

DHH- 2021 - 01 - 178

Sự chuyển nghĩa của nhóm động từ tri giác trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Tường Linh

DHH

Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Khoa Kiến trúc
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân

DHH2020-01-174

Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

DHH2020-01-175

Nghiên cứu xây dựng trợ ảo hỗ trợ tư vấn kế hoạch học tập cho sinh viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân (Chủ nhiệm), Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt Khoa

DHH2020-01-169

Phật giáo ở Thuận Hóa thời chúa Nguyễn và ý nghĩa đối với xu hướng phát triển của Phật giáo Huế hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Lê Bình Phương Luân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Phúc, Hà Lê Dũng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thắng

DHH2020-01-164

Mô phỏng chủ đề trong khoa học dữ liệu và ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Quang Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Trần Công Mẫn, Hồ Thị Kim Thoa

DHH202001165

Quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI - XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Hoàng Thị Anh Đào (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Ngàn, Mai Thúy Bảo Hạnh

DHH2020-01-171

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các vi hạt nhựa (microplastics) trong một số loài cá biển

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thái Long, Phan Thị Thúy Hằng

DHH 2020-01-170

Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Ni/UiO-66 và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Hồ Văn Minh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Thị Thu Thanh

DHH

Biến đổi văn hóa - xã hội của cư dân vạn đò trên sông Hương tại các khu tái định cư ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trương Tuấn Vũ