Dữ liệu đề tài

DHH2023-01-210

Nghiên cứu tối ưu hoá hệ thống biểu hiện protein tái tổ hợp ở nấm men Saccharomyces cerevisiae

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Bách, Hoàng Dương Thu Hương, Nguyễn Hoàng Tuệ, Ngô Thị Bảo Châu, Huỳnh Thị Thu Hà

DHH2023 -01-207

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Phương, Đinh Thị Thiên Ái, Trương Thị Xuân Nhi, Phạm Tiến Sỹ (Chủ nhiệm)

DHH2023-01-204

Ứng dụng của học máy cho các giao thức định tuyến trong mạng không dây thế hệ mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Hữu Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quang Hưng, Võ Thanh Tú

DHH2023-01-211

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở nano carbon lượng tử từ nguồn nguyên liệu tự nhiên chứa carbohydrate và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Lê Thùy Trang, Đặng Xuân Tín, Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Hải Phong, Hồ Xuân Anh Vũ

DHH2023-01-206

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn quang dưỡng từ vùng ven biển Thừa Thiên Huế để xử lý nước ao nuôi thuỷ sản

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Trương Quý Tùng (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thu Liên, Đặng Thị Thanh Lộc

DHH2023-01-203

Nghiên cứu định hướng giải pháp bảo tồn kiến trúc Kinh thành Huế gắn với phát triển du lịch

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Võ Ngọc Đức (Chủ nhiệm), Phạm Đăng Nhật Thái, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Vinh, Trần Thành Nhân, Nguyễn Vũ Thảo Linh

DHH2023-01-205

Vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội đối với sự hội nhập của người Việt tại Ba Lan

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Nguyễn Hữu An (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Vân

DHH-2017-01-113

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MOF-199 sử dụng làm chất xúc tác cho phản ứng cộng vào hợp chất carbonyl

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Thu Lan, Lê Trung Hiếu

DHH2021 - 01 - 185

Nghiên cứu phối trộn xỉ lò cao với cát tự nhiên làm vật liệu cải tạo nền đất bằng phương pháp cọc cát.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do, Phạm Thị Lưu, Trần Công Anh Thịnh, Phạm Thanh Phương Minh, Lê Văn Đức

DHH2022-01-200

Khóa và phản khóa của toán tử bao đóng

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Lê Mạnh Hà, Ngô Nhân Đức

DHH2022-01-199

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit oxit sắt-kim loại quý có cấu trúc xốp và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Lê Thị Hòa, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

DHH2022-01-193

Xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo sớm sạt trượt đất do mưa và thử nghiệm cho khu vực Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám