Dữ liệu đề tài

DHH 2021-01-182

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật oxi hoá nâng cao bằng vi bọt khí (MNBs) kết hợp H2O2 ứng dụng khử trùng, xử lý amoni và một số chất kháng sinh trong môi trường nước

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Quang Tiến Dũng, Tề Minh Sơn, Lê Công Tuấn

DHH2021-01-188

Tính ổn định của một số lớp hệ rời rạc có trễ và các vấn đề liên quan

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Ái Nhân, Nguyễn Dư Thái, Lê Văn Hiện

DHH2021-01-180

Nghiên cứu khả năng phân hủy naphthalene và phân lập các gen liên quan của chủng vi khuẩn Paenibacillus naphthalenovorans 4B1

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Hà Thanh (Chủ nhiệm), Hoàng Dương Thu Hương, Trần Vũ Ngọc Thi, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Tấn Vũ

DHH

Khảo sát hàm lượng As, Hg và Cr trong một số loài hải sản có giá trị kinh tế tại đầm Thuỷ Tú – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Công Tuấn, Dương Thành Chung, Tề Minh Sơn, Hoàng Công Tín

DHH2021-01-189

Nghiên cứu tổng hợp composite TiO2/than hoạt tính từ sinh khối vỏ trấu và ứng dụng

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Hồ Văn Minh Hải, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

DHH-2587

Nghiên cứu ảnh hưởng của gellan gum lên độ bền kháng nén của đất sét bentonite

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Trần Thị Phương An (Chủ nhiệm), Lê Duy Đạt, Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thế Thảo, Hoàng Hà, Nguyễn Nhật Tuấn, Trần Thắng

DHH- 2021 - 01 - 178

Sự chuyển nghĩa của nhóm động từ tri giác trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Tường Linh

DHH2020-01-174

Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

DHH2020-01-175

Nghiên cứu xây dựng trợ ảo hỗ trợ tư vấn kế hoạch học tập cho sinh viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân (Chủ nhiệm), Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt Khoa

DHH2020-01-166

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng trong thực tiễn Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Trần Thị Giang

DHH2020-01-166

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng trong thực tiễn Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Hoàng Trần Như Ngọc (Chủ nhiệm)

DHH2020-01-175

Nghiên cứu Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn kế hoạch học tập cho sinh viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân (Chủ nhiệm), Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt Khoa