Dữ liệu đề tài

DHH2022-01-194

Nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ top-base vào xây dựng nền móng công trình trên nền đất yếu khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Vinh (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Lê Ngọc Vân Anh, Lê Văn Thanh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Khánh Toàn

DHH2022-01-193

Xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo sớm sạt trượt đất do mưa và thử nghiệm cho khu vực Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám

DHH2022-01-193

Xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo sớm sạt trượt đất do mưa và thử nghiệm cho khu vực Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Hoàng Hoa Thám, Hoàng Ngô Tự Do

DHH 2018-01-136

Hoạt động thương mại giữa Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á trong thế kỷ XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Tâm (Chủ nhiệm)