Dữ liệu đề tài

DHH2468

Xây dựng hệ thống thi trực tuyến cho các môn học đặc thù của ngành Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Việt Dũng, Trần Việt Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ nhiệm)

DHH2016-01-93

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực đầm Sam, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Lê Duy Đạt, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành

DHH2016-01-88

phong trào công nhân ở các đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ nhiệm), Lê Viết Hùng, Đặng Nữ Hoàng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hà, nguyễn thị phương, Nguyễn Thị Phương

DHH2016-01-94

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến biến đổi cảnh quan thành phố Đà Nẵng bằng công nghệ viễn thám và GIS

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Việt Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Bùi Thị Thu, Trần Ánh Hằng

DHH2016-01-92

Bài toán điều khiển ℋ∞ hữu hạn cho một số lớp hệ rời rạc có trễ

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Dư Thái, Nguyễn Thị Phương Chi

DHH2015-01-83

Truyền thông Festival Huế trên báo Thừa Thiên Huế tiếp cận từ góc độ quan hệ công chúng

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm), Phan Thị Thùy Dương Võ Kiên Trung Hồ Dũng Lê Quang Minh

DHH2015-01-71

Nghiên cứu tích hợp các ontology và các quy tắc đối với web ngữ nghĩa theo hướng tiếp cận chương trình logic mô tả

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Nguyễn Tuấn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Trung

DHH2015-01-75

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm áp điện không chì chứa bismuth.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương

DHH2015-01-79

Nghiên cứu và thiết kế mô hình mạng quang WDM với chuyển mạch bảo vệ tự động tại địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Xuân Vinh (Chủ nhiệm), Hồ Đức Tâm Linh, Vương Quang Phước

DHH2015-01-74

Nghiên cứu sự thay đổi độ phì của đất dưới một số thảm rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Hành (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Lê Đình Thuận, Trần Ánh Hằng

DHH2014-01-57

Đánh giá thực trạng phát sinh, quản lý phân hầm cầu ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Dương Thành Chung, Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu (Chủ nhiệm)