Dữ liệu đề tài

DHH2013-01-40

Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái

DHH2013-01-46

Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia), một loài cây cảnh có giá trị.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Việt Thắng, Lê Thị Hà Thanh

DHHDT2013

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống G.Bush (2001 - 2009)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Thịnh, Trần Thị Hợi, Nguyễn Hoàng Linh, Mai Thúy Bảo Hạnh, Trương Tuấn Vũ

DHH2013-01-41

Học khái niệm đối với các cơ sở tri thức trong logic mô tả dựa vào mô phỏng hai chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Trần Thanh Lương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Lan Giao

DHH2013-01-49

Xây dựng sản phẩm truyền hình cho nhóm đối tượng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Quốc Hải (Chủ nhiệm)

DHHCấp cơ sở ĐHH

Tính độc lập và sự phối hợp trong hoạt động của các tổ chức giám sát dưới triều Nguyễn (1802 – 1885) và một số vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đức Lập

DHH2012-01-29

Nghệ thuật tạo dựng các lớp không gian trong kiến trúc Kinh thành Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Võ Ngọc Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Như Tú, Nguyễn Quang Huy, Trương Hoàng Phương

DHH2012-01-33

Ứng dụng truyền hình hội nghị ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Nam Hải, Nguyễn Mậu Hân, Hoàng Hữu Hạnh

DHH2012-01-23

Tác động của chính sách Giao đất giao rừng đến sinh kế của người Cơtu và Tàoi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu An

DHH2011-01-16

Nghiên cứu xác định dư lượng các hợp chất cơ clo khó phân hủy trong sữa người bằng phương pháp sắc ký khí

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Huệ

DHH2012-01-37

Vấn đề lao động nữ ở Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Hà

DHH2012-01-25

Một số thuật toán trên dàn, phân tích ma trận và áp dụng vào thám mã

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Long (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái