Dữ liệu đề tài

DHH2017-01-103

Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật nặng trong dải cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng tìm kiếm khoáng sản liên quan

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Duy Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Hồ Trung Thành, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Quang Việt

DHH2017=01-115

Nghiên cứu sự biến động nhiệt độ bề mặt đô thị phục vụ quy hoạch không gian xanh ở thành phố Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Bắc Giang (Chủ nhiệm), Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Trần Đình Hiếu, Đỗ Thị Việt Hương

DHH2017-01-118

Báo điện tử trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Quốc Hải (Chủ nhiệm)

DHH2017-01-106

Phát hiện và cải thiện mã nguồn xử lý ngoại lệ xấu trong javascript

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Trần Thanh Lương (Chủ nhiệm), Lê Mỹ Cảnh, Hoàng Thị Lan Giao, Hồ Thị Kim Thoa

DHH2017-01-105

Nghiên cứu mô hình hàng đợi RETRIAL và ứng dụng trong đánh giá hiệu năng mạng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm)

DHH2017-01-102

Một số đặc trưng quan trọng của toán tử bao đóng và hàm chọn

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Trần Công Mẫn, Ngô Nhân Đức, Mai Thị Lệ, Trần Việt Khoa, Nguyễn Hồng Quốc

DHH 2017-01-104

Phân loại các xã nông thôn Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thu (Chủ nhiệm), Hà Văn Hành, Đỗ Thị Việt Hương, Tsutsui Kazunobu, Trương Đình Trọng

DHH2016-01-101

Phương thức chuyển thể truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh dưới góc nhìn tự sự học

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Hùng (Chủ nhiệm)

DHH2016-01-91

Đánh giá nguồn phát sinh và sự tích lũy một số kim loại độc trong trầm tích đầm Sam Chuồn thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Tuấn, Dương Thành Chung, Đặng Thị Như Ý, Phan Thị Ánh Nguyệt

DHH2016-01-89

Xây dựng cây quyết định mờ theo cách tiếp cận của đại số gia tử

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân (Chủ nhiệm), Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Dũng

DHH 2016-14-03

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ Nano bạc

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Thu Lan, Trần Xuân Lâm

DHH919

Nghiên cứu sản xuất kháng thể kháng virus sốt xuất huyết tuýp 1 từ chuột

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Phan Thị Minh Phương, Nguyễn Đức Huy, Ha Thuc Duc Tung