Dữ liệu đề tài

DHH 2016-14-03

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ Nano bạc

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Thu Lan, Trần Xuân Lâm

DHH919

Nghiên cứu sản xuất kháng thể kháng virus sốt xuất huyết tuýp 1 từ chuột

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Phan Thị Minh Phương, Nguyễn Đức Huy, Ha Thuc Duc Tung

DHH2016-01-95

Đặc điểm truyện ngắn các tác giả nữ Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nhật Thu (Chủ nhiệm), Phan Tuấn Anh, Phan Trọng Hoàng Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương

DHH2016 -01-90

Xu hướng xây dựng mới trong ứng dụng kiến trúc gỗ truyền thống trên địa bàn thành phố Huế.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Hiếu, Nguyễn Vũ Minh, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Thắng (Chủ nhiệm)

DHH2468

Xây dựng hệ thống thi trực tuyến cho các môn học đặc thù của ngành Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Việt Dũng, Trần Việt Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ nhiệm)

DHH2016-01-93

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực đầm Sam, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Lê Duy Đạt, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành

DHH2016-01-88

phong trào công nhân ở các đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ nhiệm), Lê Viết Hùng, Đặng Nữ Hoàng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hà, nguyễn thị phương, Nguyễn Thị Phương

DHH2016-01-94

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến biến đổi cảnh quan thành phố Đà Nẵng bằng công nghệ viễn thám và GIS

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Việt Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Bùi Thị Thu, Trần Ánh Hằng

DHH2016-01-92

Bài toán điều khiển ℋ∞ hữu hạn cho một số lớp hệ rời rạc có trễ

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Dư Thái, Nguyễn Thị Phương Chi

DHH2015-01-83

Truyền thông Festival Huế trên báo Thừa Thiên Huế tiếp cận từ góc độ quan hệ công chúng

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm), Phan Thị Thùy Dương Võ Kiên Trung Hồ Dũng Lê Quang Minh

DHH2015-01-71

Nghiên cứu tích hợp các ontology và các quy tắc đối với web ngữ nghĩa theo hướng tiếp cận chương trình logic mô tả

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Nguyễn Tuấn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Trung