Dữ liệu đề tài

DHH2014-01-56

Tuyển chọn những chủng tảo silic cho hàm lượng lipid cao phân lập từ đầm phá Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Thuỷ, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Thuần Anh

DHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Đại Vương

DHH2013-01-42

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ (Chủ nhiệm), , Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Quang Long

DHH2013-01-53

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÍN HIỆU BIỂU TRƯNG TRONG CA DAO THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Nhàn (Chủ nhiệm), Hoàng Hương Quỳnh, Trần Thị Thùy Dương, Phạm Hùng Quyền, Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Thị Thái Thanh

DHH2013-01-40

Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái

DHH2013-01-46

Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia), một loài cây cảnh có giá trị.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Việt Thắng, Lê Thị Hà Thanh

DHHDT2013

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống G.Bush (2001 - 2009)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Thịnh, Trần Thị Hợi, Nguyễn Hoàng Linh, Mai Thúy Bảo Hạnh, Trương Tuấn Vũ

DHH2013-01-41

Học khái niệm đối với các cơ sở tri thức trong logic mô tả dựa vào mô phỏng hai chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Trần Thanh Lương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Lan Giao

DHH2013-01-49

Xây dựng sản phẩm truyền hình cho nhóm đối tượng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Quốc Hải (Chủ nhiệm)

DHHCấp cơ sở ĐHH

Tính độc lập và sự phối hợp trong hoạt động của các tổ chức giám sát dưới triều Nguyễn (1802 – 1885) và một số vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đức Lập

DHH2012-01-29

Nghệ thuật tạo dựng các lớp không gian trong kiến trúc Kinh thành Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Võ Ngọc Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Như Tú, Nguyễn Quang Huy, Trương Hoàng Phương

DHH2012-01-33

Ứng dụng truyền hình hội nghị ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Nam Hải, Nguyễn Mậu Hân, Hoàng Hữu Hạnh