Dữ liệu đề tài

DP-DT03/KHCN 07-08. Quảng Ngãi

“Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cơ giới hóa quá trình sản xuất và chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi”

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng, Phạm Hữu Sản

DP-DT01/HĐ-SKHCN

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật chăn nuôi bò thịt theo hướng thâm canh, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả

DP-DTQUANGBINH2007

Sinh sản nhân tạo cá rô đồng và cá lóc ở Quảng Bình

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn

DP-DT2006-09

Thử nghiệm trồng ngô bao tử, dưa chuột bao tử và đề xuất quy trình chế biến sản phẩm ngô bao tử, dưa chuột bao tử tai địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đồng Sĩ Toàn (Chủ nhiệm), Lê Văn Luận, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Kim Hòa, Võ Văn Quốc Bảo

DP-DTCT-12/2005

Thử nghiệm nuôi trồng hỗn hợp một số loài thuỷ sản có giá trị cao và có khả năng cải thiện chất lượng môi trường nước ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phi Nam (Chủ nhiệm), Võ Đức Nghĩa

DP-DT123459

Dự án tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

DP-DTDANTMN-TTH-2004

Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

DP-DTKHCN QN 2003

Điều tra thực trạng sau thu hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tỏn thất sau thu hoạch của một số nông sản chính (mía, cacao, dưa hấu, sắn, lúa) tại tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Toản, Lê Thanh Long, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung

DP-DT123456s

Dự án xây dựng mô hình Nông lâm kết hợp trên vùng cát

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

DP-DT12345s

Dự án xây dựng mô hình công nghiệp hóa nông thôn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

DP-DT2004

Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch và đề xuất giải pháp cho công đoạn sau thu hoạch một cách bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Toản, Lê Thanh Long,, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung