Dữ liệu đề tài

DP-DT 11/2019/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững cho đoàn viên thanh niên và nông dân xã Trà Phú, huyện Trà Bồng

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng (Thư ký), Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Thạo, Trần Ngọc Long, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình

DP-DT

Ứng dụng khoa học và công nghệ tuyển chọn, nhân giống và phát triển chăn nuôi gà thả đồi an toàn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân

DP-DT

“Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi”

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng

DP-DT

Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm), Phan Thị Bé, Dương Văn Hậu, Nguyễn Quốc Sinh, Châu Võ Trung Thông, Trần Cao Úy

DP-DTTTH.2017.KC.05

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu thân thiện môi trường tại đầm Lập An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa

DP-DTQN2017-1

Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Phan Thị Bé, Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Sỹ Vương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Lê Khắc Phúc

DP-DTHT-2017-DA

Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Phạm Thị Mùi

DP-DT2017-2018

Điều tra dịch tễ học, định type vi rút Cúm gia cầm độc lực cao tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm), , PHạm Hồng Kỳ,, Trần Công Tám, Phạm Hồng Kỳ, Cao Thị Hải, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Ngọc.