Dữ liệu đề tài

DP-DT

Đề án phát triển trồng trọt theo hướng hữu cơ, sinh thái bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ nhiệm), Thái Thị Huyền, Trần Phương Đông, Thái Doãn Hùng, Dương Quốc Nõn, Trần Thị Ánh Nguyệt

DP-DT

Nghiên cứu phát triển cây tràm gió bản địa làm vùng nguyên liệu sản xuất tinh dầu ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Nguyễn Duy Ngọc Tân, Hồ Đăng Nguyên, Phạm Thành, Hồ Lê Phi Khanh, Nguyễn Thị Ái Nhung

DP-DT (Cấp huyện)

Xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến các sản phẩm đậu đen xanh lòng tại xã Ka Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Dung, Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Hoài, Đinh Nhah

DP-DT-TTH.2021-KC.29

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ phát triển đàn bò lai chuyên thịt trên nền bò cái lai Zebu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình (Thư kỳ), Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Mùi, Lê Trần Hoàn, Lê Thị Thu Hằng

TTH.2021-KC.21

Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm chè Truồi tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Phạm Hữu Tỵ, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Đăng Khoa, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diễm Hương