Dữ liệu đề tài

DP-DTFSPS II/2012/5.2.6.2.21

Tập huấn/hội thảo hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông cho Trung tâm giống thủy sản nước ngọt cấp I - Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Ngọc

DP-DTFSPS II/2012/5.2.6.2.22

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất giống và chuyển đổi giới tính cá Diêu hồng cho Trung tâm giống thủy sản nước ngọt cấp I - Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Ngọc

DP-DT2012

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phúc Khoa

DP-DT10/ACP/GL.HPA-2012

Quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh, chết chậm hại cây hồ tiêu

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Chánh (Chủ nhiệm), Trần Thị Nga, Trần Đăng Hòa, Bùi Xuân Tín, Trần Thị Ngân, Đinh Thị Phương, Trần Thị Ánh Tuyết

DP-DTKC-GL-10 (2012)

Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Lệ Hằng, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thanh Long, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Bảo Khánh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương

DP-DTBĐ-HPA/14/2012/ACP

Xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ chế biến phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Tiến Vởn

DP-DT

Xây dựng và chuyển giao mô hình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM trên cây Hồ tiêu tại một số huyện của tỉnh Gia Lai - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Gia Lai

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Bùi Xuân Tín (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Tuyết

DP-DT01/ACP/-A1/2011/NA

Ứng dụng các giải pháp nhằm giảm thiểu nấm A.Flavus trong sản xuất lạc tại Nghệ An

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hiền Trang (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà

DP-DT003/KQNC

Thử nghiệm mô hình nuôi thủy sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hòa Mỹ, huyện Phong Điền.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phi Nam (Chủ nhiệm), Võ Đức Nghĩa

DP-DTNA-A1/03/2010/ACP

"Chăn nuôi gà bằng thức ăn sạch: Giun quế và ngũ cốc không qua chế biến"

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Trần Sáng Tạo, Trần Thanh Hải

DP-DTKHCN-QT

Xây dựng và chuyển giao qui trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết chậm hồ tiêu ở Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Nga, Trương Thị Diệu Hạnh

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.15

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông cho Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I - Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn