Dữ liệu đề tài

QT-DA

Governing transformation in agricultural systems in Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm)

QT-DA

Generate measurable and verified carbon offsets through the adoption of sustainable agriculture practices for rice farming

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Khoa, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Văn Sỵ, Nguyễn Thị Dung

QT-DA

Nâng cao năng lực và kỹ năng của nông dân địa phương tại 3 xã vùng đệm VQG Kon Ka Kinh thông qua 4 mô hình nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), CKCN Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Ngô Mậu Dũng, Thái Thị Huyền, Lê Thị Thu Hường, Lê Thái Hùng

C-2023-137

Rice straw based circular economy promotion (RiceEco)/Section: Cơ giới hoá sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Võ Văn May, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu

QT-DA Seaohun

The environmental sources of Toxoplasma gondii infection for humans and animals in Thua Thien Hue, Vietnam

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung, Nguyễn Xuân Hòa, Bùi Thị Hiền

AGB/2020/189

Liên kết các hoạt động sản xuất của nông hộ vào chuỗi thương mại bò thịt tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Hồ Lê Phi Khanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Trần Đoàn Thanh Thanh, Lê Văn Nam, Thân Thị Thanh Trà

QT-DA

Inclusion of biochar in pigs' diet to mitigate ammonia emission from pig manure

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hải Quân (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Võ Thị Minh Tâm

2223HTQT005

Multidimensional poverty, agricultural commercialization, and environmental impacts: from discovering conflicts to building sustainable livelihood models for upland communities in developing countries

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng

QT-DA

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ DƯỚI TÁN RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ A ROÀNG, HUYỆN A LƯỚI VÀ XÃ THƯỢNG LỘ, XÃ THƯỢNG NHẬT HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Thiện Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang Hoàng

QT-DA

Improving smallholder goat fattening systems based on tropical grass and forage tree legume diets in the countries of R12 route (Thailand, Lao PDR, and Vietnam)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Dương Thanh Hải, Ngô Mậu Dũng, Vũ Tuấn Minh, Võ Thị Minh Tâm