Dữ liệu đề tài

B2016-DHH

Nghiên cứu thu hút đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B2008-DHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Châu, Dung Phan Thị Thùy

B2007-CTGD-06

Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài trong các trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thuyết, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Phước, Trương Viên, Phan Minh Tiến, Phương Lê Đông

B97.12.07

Nghiên Cứu Những Giải Pháp Kinh Tế - Tổ Chức Nhằm Phát Triển Các Doanh Nghiệp Nữ, Phi Nông Nghiệp Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B96.12.01

Nghiên Cứu Những Giải Pháp Thúc Đẩy Quá Trình Định Canh Định Cư, Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Các Dân Tộc Ít Người Ở Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B2003.12.03.

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi gia súc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân

QT-DA01/2000/ĐHH

Nâng cao năng lực các trường đại học Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn miền Trung. Dự án hợp tác với các ĐH Canada do tổ chức CIDA tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS Nguyễn Viễn Thọ (GDĐHH 1998-2006), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thọ Vượng, Nguyễn Xuân Khoát

QT-DA02/1995

Hổ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án hợp tác nghiên cứu với Đại học tự do Amsterdam, Hà Lan

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Hòa, Nguyễn Văn Phát, Hoàng Hữu Hòa, Mai Văn Xuân, Giảng viên Khoa kinh tế-ĐHH

QT-DA01/1995

An toàn lương thực và giới tính (đề tài hợp tác với phân viện xã hội học, Viện lúa quốc tế IRRI (Philippine)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Mai Văn Xuân

QT-DA01-1996

Quản lý tài nguyên vùng đồi dựa vào cộng đồng các dân tộc ít người. Do tổ chức IDRC Canada tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn