Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Nghiên cứu tình trạng phân bố và nuôi nhốt các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài Khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Nguyễn Duy Phong

ISSN 1859 – 1612

Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Sự tương tác giữa văn học - điện ảnh qua trường hợp Mật mã Da Vinci của Dan Brown

2018
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

1859-3054

Quy hoạch xây dựng thích ứng với ngập lụt tại vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính), Đoàn Thị Lan (Chính)

2213-3437

Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue

Journal of Environmental Chemical Engineering, 2018
Lĩnh vực: Hoá lý
Tác giả: Le Thi Thanh Tuyen (Chính), Dao Anh Quang, Tran Thanh Tam Toan, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa, Trần Xuân Mậu, Đinh Quang Khiếu

1859-4905

Tầm quan trọng về an ninh chiến lược của Việt Nam, Indonesia, Miến Điện đối với Ấn Độ (1947-1964)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa, Lê Thị Quí Đức

0868-2739

Chính sách đối ngoại trung lập, không liên kết của Miến Điện giai đoạn 1948-1962

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa, Lê Thị Quí Đức

2588-1213

The Essence of Myanmar’s Foreign Policy under Prime Minister U Nu (1948-1962)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chính)

2354-0850

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ và Indonesia giai đoạn 1955-1964

Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế,, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chính)

Scopus

An Academic Word List for English Language Teaching

Asian EFL Journal, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chính)

Nghiên cứu thực trạng tập luyện TDTT của người cao tuổi Việt Nam

Hội thảo khoa học phát triển và cải cách giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao trong các trường ĐH, Cao đẳng của Trung Quốc, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng