Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0009-2614

Electric field tuning of dynamical dielectric function in phosphorene

Chemical Physics Letters, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: ISI
Tác giả: Khang D. Pham, Nguyen N. Hieu, Masoumeh Davoudiniya, Lê Thị Thu Phương (Chính), Bùi Đình Hợi (Chính), Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Pham T. C. Van, Tran C. Phong
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009261419305780?via=ihub

Quy trình Hướng dẫn thực tập nghề nghiệp (Dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội)

2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính)

ISBN: 978-974-533-744-2

An evaluation of meat quality from imported Australian Brahman and domestic Brahman crossbred cattle and consumer value attributes of beef in Danang, Vietnam

Integarated Approach in Advanced Animal Technology and Innovation in the Tropic. The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2019), 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hữu Văn

ISBN: 978-977-533-744-2

Livestock Development in Vietnam in decade: Oportunities and Chanllenges

Integrated Approach in Advanced Animal Technology and Innovation in the Tropics- The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2019), 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Ngoan (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Quang Linh

Thành phần loài và phân bố cây ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An

2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Lương (Chính), Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Hoàng Xuân Thảo

2588 -1183

Đặc điểm của thảm thực vật vùng đất cát ngập nước tại Huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jese.v127i4A.5028

1859-0810

VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP Ở SINH VIÊN

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lê Dũng (Chính)

2354-0842

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Báo chí
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Dũng (Chính)

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thái Lan duois thời Thủ tướng Thaksin (2001 - 2006) và một số gợi ý cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Anh Đào (Chính)
Liên kết: http://viisas.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/TapChiAnDo/View_Detail.aspx

Vấn đề cải cách, xây dựng quân đội trong các phong trào duy tân châu Á (Nhật bản, Trung Quốc, Thái Lan) thời cận đại

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Anh Đào (Chính)
Liên kết: http://websrv2.dthu.edu.vn/tckh/index.php/component/content/article/102-tin-tuc/250-t-p-chi-khoa-h-c-d-i-h-c-d-ng-thap-mua-qu-ng-t-d-u-tien