Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG HORMONE HCG LÊN SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG BỚP (BOSTRICHTHYS SINENSIS LACEPÈDE, 1801)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn

0958-8221

Evaluating technology integration in a Vietnamese university language program

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Paul Gruba (Chính)

1530-8669 SCIE

FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks

Wireless Communications and Mobile Computing, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Thanh Tú

2588-1191

SO SÁNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ (CUCUMIS MELO L.) F1TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Trần Nhật Linh, Nguyễn Đình Thành

0301-2115

Cryopreservation of human spermatozoa by vitrification versus conventional rapid freezing: Effects on motility, viability, morphology and cellular defects

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành

0300-0664

Exploration of the role of anti‐Mullerian hormone and LH/FSH ratio in diagnosis of polycystic ovary syndrome

Clinical Endocrinology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm, Lê Viết Nguyên Sa, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Chen Chen, Cao Ngọc Thành

UBND/HS-12/01/2019

Cuộc đấu tranh với Nhật Bản để khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa - Thành phố Đà Nẵng, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

1859-4581

Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống lúa địa phương cho vùng đất khó khăn về nước tưới ở khu vực miền trung

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Tiến Long (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy

ISSN 2588-1191

Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá đặc điểm nông sinh học cây địa liền (Kaempferia galangal) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Nguyễn Văn Chí, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung

ISSN 1859-1612

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng