Dữ liệu đề tài

CS-DT T20- XH-11

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và ý nghĩa hiện thời của nó

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Thị Phương Thư

T.20-GD-05

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LÀM TRANH THUỶ ẤN

Lĩnh vực: Mỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Phạm Diệu Linh (Chủ nhiệm)

T.17-GD-02, 2017

Triển khai dạy học môn Tin học đại cương với hình thức B-learning

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Mô phỏng giám sát hệ thống mạng máy tính bằng Netflow để phục vụ dạy học

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang (Chủ nhiệm)

101.04-2019.07

Một số tính chất hình học và cấu trúc đại số của các lược đồ chiều không và ứng dụng

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Long, Trần Quang Hóa, Martin Kreuzer

NN-NCCB 102.04-2019.13 Nafosted

Thiết kế và phân tích các giao thức nâng cao hiệu năng mạng hai chiều

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Ngọc Sơn (Chủ nhiệm), Trương Quang Phúc, Hồ Văn Khương, Phạm Việt Tuấn, Trương Ngọc Sơn, Trần Trung Duy, Phan Văn Ca

CT-CB

Xây dựng mã chương trình phản ứng (d,p) sử dụng thế quang học vi mô để nghiên cứu một số hạt nhân không bền

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), N. Nhu Le, N. Hoang Tung, D. Quang Tam, T. Dieu Thuy, H. Khac Nguyen, T. Ngoc Quynh Tran

NN-NCCB

Microscopic inputs for nuclear reactions studies at low-energy

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), K. Mizuyama, N. Ngoc Duy, T. Dieu Thuy

DHH

Giáo dục văn hoá địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Hữu Nhật, Lê Thị Nhung, Lê Văn Huy, Nguyễn Thùy Nhung

NN-NCCB103.01-2018.361.NAFOSTED

Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của một số trạng thái thêm và bớt photon lên các trạng thái kết hợp và ứng dụng của chúng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-125

KHẢO CỨU VĂN BẢN VI DÃ HỢP TẬP CỦA TUY LÝ VƯƠNG MIÊN TRINH

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Ngọc Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Lãm Thắng, Trần Thị Thanh Nhị, Nguyễn Thị Xuân Hiền

CS-DT TN 19

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI Fe3O4/MIL-101 VÀ ỨNG DỤNG

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)