Dữ liệu đề tài

T.19-XH-09

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thành Minh (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Bùi Thị Phương Thư, Lê Thị Minh Trâm

103.01-2018.315

Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ bay hơi trên bề mặt vật liệu hai chiều MoS2 và Graphene

Lĩnh vực: Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm VLLT và Vật lý tính toán
Người tham gia: Đinh Văn An, Phùng Thị Việt Bắc, Trần Thiện Lân , Dương Thị Diễm My, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Trọng Lâm, Tạ Thị Lương

CS-DTT.19 –GD – 02

RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG MÔN SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Thị Thùy Trang

DHH2019-03-129

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Chính trị
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Lê Hồ Sơn (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hương

CS-DT

Phát triển năng lực phân tích chương trình môn Tiếng Việt cho sinh viên năm thứ 3 ngành Giáo dục Tiểu học

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Trần Thị Quỳnh Nga (Chủ nhiệm)

DHH-2019-03-124

Giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Hữu Nhật, Lê Văn Huy, Nguyễn Thùy Nhung, Lê Thị Nhung, Nguyễn Thiều Dạ Hương

DHH 2019 - 03 - 124

Giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Nguyễn Thùy Nhung

DHH2019-03-120

Dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông thông qua hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Hoàng Phi Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Minh, Nguyễn Văn Quang, Cao Thị Hoài Thu, Lê Văn Thuật

DHH2019-03-116

Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Philippines thời kì thuộc địa (1571-1946)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Quế Châu (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Nguyễn Tuấn Bình, Lê Thị Quí Đức

DHH2019-03-121

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ với các nước Đông Nam Á hải đảo giai đoạn 1947-1964

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Quí Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn Anh, Trần Thị Quế Châu, Nguyễn Tuấn Bình, Hoàng Thị Anh Đào

CS-DTT19-GD11

Mong đợi của sinh viên trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế đối với công việc của cố vấn học tập

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé

T.19-TN-04

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit CuO/MxOy và khảo sát khả năng ứng dụng

Lĩnh vực: Hoá lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Lê Mỹ Linh (Chủ nhiệm)