Dữ liệu đề tài

DHH2019-07-56

Các phạm trù ngữ pháp của động từ tiếng Nga và các cách diễn đạt ý nghĩa tương tự của chúng trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bình Minh

ĐHH

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN ĐẦU RA ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ nhiệm)

DHH

So sánh từ vay mượn tiếng Hán trong tiếng Việt với từ Hán hiện nay - đề xuất một số kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung chương trình giảng dạy các học phần lý thuyết tiếng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng

DHH

Đánh giá giáo trình thực hành tiếng trình độ sơ, trung cấp đang giảng dạy tại khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm)

DHH 2016-07-27

Ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ thuộc chương trình đại học và sau đại học

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung (Chủ nhiệm), Trương Thị Thái Thanh

DHH 2014-07-15

Đánh giá việc thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến triển khai cho 5 ngành đào tạo tại Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Phương Lan, Cái Ngọc Duy Anh, Huỳnh Thị Long Hà, Bảo Khâm (Chủ nhiệm)

DHH2014-07-14

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ-XÃ HỘI CỦA CÁC TỪ NGỮ VAY MƯỢN CÓ NGUỒN GỐC TIẾNG ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ BÁO CHÍ BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê