Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0251-4184

Separation of Convex Sets via Barrier Cones

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)

The Effects of Sucrose, Silver Nitrate, Plant Growth Regulators, and Ammonium Nitrate on Microrhizome Induction in Perennially-Cultivated Ginger (Zingiber officinale Roscoe) From Hue, Vietnam

Acta Agrobotanica, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng An (Chính), Trần Thị Minh Chiến, Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Thị Minh Nga, Trần Thiện Phúc, Lâm Thị Ngọc Thúy, Tống Văn Bảo Thạnh, Phan Thị Thảo Nguyên, Trương Thị Bích Phượng (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/342587506_The_Effects_of_Sucrose_Silver_Nitrate_Plant_Growth_Regulators_and_Ammonium_Nitrate_on_Microrhizome_Induction_in_Perennially-Cultivated_Ginger_Zingiber_officinale_Roscoe_From_Hue_Vietnam

Online ISSN: 2572-8288

Coordination complexes of slight tetrylene with platinum(II)-8-hydroxyquinolines: Structure and Bonding analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Phan Tứ Quý, Bùi Thị Phương Thúy, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)

1687-9805

Determination of Chromium in Natural Water by Adsorptive Stripping Voltammetry Using In Situ Bismuth Film Electrode

Journal of Environmental and Public Health, 2020
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chính), Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long (Chính), Nguyễn Hải Phong, Trần Hà Uyên, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Nhi Phương
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1347836

2525-2321 (Print) 2572-8288 (Online)

Insight prediction of receptor binding activity of a set of benzamide derivatives using hybrid QSAR models: GA-MLR and GA-SVR

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Văn Tất, Nguyễn Thị Ái Nhung

2229-8932

Assessment of Information Technology Use Competence for Teachers: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in Online Teaching

Journal of Technical Education and Training, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến, Thanh Chi Phan, Thanh T. N.
Liên kết: https://doi.org/10.30880/jtet.2020.12.01.016

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Diagram of vapor-liquid equilibria for n-pentane using hybrid Gibbs ensemble Monte Carlo simulation

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Phạm Văn Tất (Chính)