Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2572-8288

Progress through synergistic effects of heterojunction in nanocatalysts ‐ Review

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Tuấn Quang (Chính)

2288-6559

Accurate model for fluorescence resonance Energy transfer between Gold nanoparticles and Cy3 Orange Beads

APPLIED SCIENCE AND CONVERGENCE TECHNOLOGY, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5757/ASCT.2020.29.5.113

2525-2321 (Print), 2572-8288 (Online)

Study on SARS-CoV-2 inhibition of some potential drugs using molecular docking simulation

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ (Chính), Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Hải, Huỳnh Thị Phương Loan, Thanh Q. Bui, Bùi Thị Phương Thuy, Phùng Văn Trung, Bùi Thị Bảo Trâm, Nguyễn Huyền Ngọc Trân, Phan Tứ Quý, Dương Tuấn Quang (Chính), Phạm Văn Tất, Duy Quang Dao, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000076

2055-1029

Depression among ethnic minority elderly in the Central Highlands, Vietnam

Health Psychology Open, 2020
Lĩnh vực: Tâm thần học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lan (Chính), Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2055102920967236

0251-4184

Hilbert Polynomials of Kähler Differential Modules for Fat Point Schemes

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-021-00432-3

2667-663X

Clinical, laboratory features and minimal residual disease levels in childhood acute lymphoblastic leukemia at Hue Central Hospital, Viet Nam.

Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

ISSN: 0719-4250

Secondary metabolites from Alphonsea tonkinensis A.DC. showing inhibition of nitric oxide production and cytotoxic activity

Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research, 2020
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Nguyễn Viết Khẩn (Chính), Hồ Việt Đức

2234-2184

Natural frequency· analysis· of tractor tire with different ground· contacts and inflation· pressures

Coupled Systems Mechanics, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Zhu Sihong
Liên kết: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2020.9.5.455

1577-7057

Self-Compassion and Well-being among Vietnamese Adolescents

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://www.ijpsy.com

2229-8932

Assessment of Information Technology Use Competence for Teachers: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in Online Teaching,

Journal of Technical Education and Training, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến, Phan Chí Thành (Chính), Ngô Tử Thành

2051-3380

The focal hepatic hot spot sign with lung cancer in computed tomography

Respirology Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh
Liên kết: https://doi.org/10.1002/rcr2.671