Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2572-8288

Progress through synergistic effects of heterojunction in nanocatalysts ‐ Review

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Cường (Chính), Dương Tuấn Quang
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000072

2073-445X

Benefits and Constraints of the Agricultural Land Acquisition for Urbanization for Household Gender Equality in Affected Rural Communes: A Case Study in Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam

LAND, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/8/249

The Spillover Effects of the US Unconventional Monetary Policy: New Evidence from Asian Developing Countries

JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc (Chính), Phạm Hoàng Cẩm Hương
Liên kết: https://doi.org/10.3390/jrfm13080165

2315-4144

Long-time behavior of a Stochastic SIQR model with Markov switching

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Huu Du, Nguyen Thanh Dieu, Trần Quân Kỳ, Vu Hai Sam
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-020-00376-0

2307-8553

Investigation of agrobiological properties of ctb (cholera toxin B subunit) transgenic tomato under in vivo condition

Asian Journal of Agriculture and Biology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Lê Thị Thính
Liên kết: https://doi.org/10.35495/ajab.2020.01.027

Teacher profesional development in response to the current general education reforms in Vietnam: Perspectives of school principals and their teachers.

Problems of Education in the 21st Century, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Hải Ngọc, Trương Đình Thăng, Đinh Thị Hồng Vân, Đỗ Thị Lệ Hằng, Trần Thị Tú Anh, Phan Thị Mai Hương
Liên kết: https://doi.org/10.33225/pec/20.78.449

The Effects of Sucrose, Silver Nitrate, Plant Growth Regulators, and Ammonium Nitrate on Microrhizome Induction in Perennially-Cultivated Ginger (Zingiber officinale Roscoe) From Hue, Vietnam

Acta Agrobotanica, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng An (Chính), Trần Thị Minh Chiến, Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Thị Minh Nga, Trần Thiện Phúc, Lâm Thị Ngọc Thúy, Tống Văn Bảo Thạnh, Phan Thị Thảo Nguyên, Trương Thị Bích Phượng (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/342587506_The_Effects_of_Sucrose_Silver_Nitrate_Plant_Growth_Regulators_and_Ammonium_Nitrate_on_Microrhizome_Induction_in_Perennially-Cultivated_Ginger_Zingiber_officinale_Roscoe_From_Hue_Vietnam

0251-4184

Separation of Convex Sets via Barrier Cones

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)

Online ISSN: 2572-8288

Coordination complexes of slight tetrylene with platinum(II)-8-hydroxyquinolines: Structure and Bonding analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Phan Tứ Quý, Bùi Thị Phương Thúy, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)