Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1693-1246

A Simple Simulation of Surface Plasmon Resonance in The Kretschmann Configuration Using Google Sheets

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia-Indonesian Journal of Physics Education, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Chí Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.15294/jpfi.v16i2.24753

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492

2310-5380

Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum

Advancements in Life Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: http://www.als-journal.com/articles/vol8issue1/816.20/1027.pdf

2523-3971

A powerful model predictive control via stability condition for direct matrix converter

SN Applied Sciences, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Minh Duc Ngo, Van-Quang-Binh Ngo (Chính), Kim Anh Nguyen, Dinh-Hieu Le, H. Tran
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42452-020-03857-x

23311983

Vietnamese religion, folklore and literature: Archetypal journeys from folktales to medieval fantasy short stories

Cogent Arts and Humanities, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác, Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Thi Kim Ngan (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2020.1847769

1882-3416​

Estimation of long-term external nutrient loading from watersheds to Lake Biwa by a combined rainfall-runoff model and loading-discharge curve approach

Hydrological Research Letters, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chính), Kenji Okubo, Ho Thi Phuong, Mitsuyo Saito
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrl/14/4/14_143/_pdf/-char/en

1746-6172

Computationally Efficient Model Predictive Control for Quasi-Z Source Inverter based on Lyapunov Function

International Journal of Modelling, Identification and Control, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Minh-Khai Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan, Van-Quang-Binh Ngo (Chính)
Liên kết: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=117492

2055-1029

Mental health among Vietnamese urban late adolescents: The association of parenting styles

Health Psychology Open, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thu-Thuy Thi La, Hong-Van Thi Dinh (Chính), Mai-Huong Thi Phan, Le-Hang Thi Do, Phuong-Hoa Thi Nguyen, Quynh-Anh Ngoc Nguyen
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055102920948738

2213-5766

Ganglioneuroma of mediastinum and adrenal gland

Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101628

2408-6851

Adoption of Good Agricultural Practices by Cattle Farmers in the Binh Dinh Province of Vietnam

Journal of Agricultural Extension, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/200880